Na ovoj stranici se nalaze članci koji su objavljeni od kada je moja porodica ubijena.

Objave nakon ubistva moje porodice:

06.07.2017

07.07.2017

08.07.2017

09.07.2017

10.07.2017

11.07.2017

12.07.2017

18.07.2017

13.02.2017

14.02.2018

15.02.2018

23.06.2018

25.06.2018